PDC (Permaculture Design Certificate) KÉPZÉS

Az akkreditált PDC tanfolyam bizonyítványt nyújt a permakultúra alapképzésről, amely 72 elméleti órából áll, melyet gyakorlati órák egészítenek ki. Az oktatók jelentős tervezési és oktatási gyakorlattal rendelkeznek, képzett és elismert szakemberek a permakultúra területén. A tanfolyam általános képet ad a permakultúráról, annak eredetéről, alapelveiről, aktuális kérdéseiről és gyakorlati alkalmazásáról. Ismereteket nyújt az ökológia, a talajtan és a vízgazdálkodás területéről, illetve módszertani tudást ad a helyszíni elemzés és értékelés, a terület-felmérés, illetve az évelő növényekre alapozó élelmiszer-termelési rendszerek témaköréből.

Mi a permakultúra?

A permakultúra egy olyan tervezési rendszer, amely megfigyeli a környezetünkben található mintázatokat, és lemásolja őket. Így a természettel együttműködve fenntartható és regeneratív élőhelyeket teremtünk mind az ember, mind a többi élőlény számára. Ezzel a szemléletmóddal kölcsönösen előnyös kapcsolatokat létesítünk a táj, az ember és az erőforrások között. A permakultúra három fő etikai elvre támaszkodik: viseld gondját a Földnek, törődj az emberrel, és a megtermelt többletet méltányosan oszd el.

Kinek szól a PDC képzés?

Városi és vidéki nomádoknak, tenni vágyóknak, útkeresőknek, szakértőknek, érdeklődőknek, fenntarthatóságra törekvőknek, természetszeretőknek és kisközösségeknek, hogy személyes és közösségi élmények során közelebb kerülhessünk a bennünk élő természethez.

Mit nyújt a képzés?

A kurzus nagy hangsúlyt fektet a permakultúra elméletére, ezen felül áttekint olyan stratégiákat és technikákat is, melyek elmélyítik az ember és a természeti környezet kapcsolatát. A tanfolyam alapszintű permakultúrás tervezői tudást nyújt, mellyel fenntartható, a változásokra rugalmasan reagáló rendszerek, élelmiszer- és energia szolgáltatásra is alkalmas életterek tervezhetők.

Kölcsönös, együttműködő tanulás

A PDC képzésen alkalmazott tanulási rendszerben közösen fedezzük fel a tudást. Mindenki tesz hozzá, mert mindenkitől tanulhatunk valamit. Egyszerre tanulunk egymástól, a tanároktól és a környezetünktől.

Végigkísérünk a vegetációs időszakon

A képzés felöleli a tavaszi és a nyári időszakot is. A Magyarországon jellemző klimatikus viszonyok között ez az intervallum a leglényegesebb időszak a természeti rendszerek kialakítása szempontjából. A tanfolyam hatására egészen más szemmel figyeljük majd a természeti környezet változásait. A tanulócsoport dinamikájából erőt merítve, a hétről hétre megszerzett tudással képesek leszünk arra, hogy felépíthessük saját önfenntartó rendszerünket.

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEK

2022 a negyedik év, hogy az Életfa Permakultúra PDC képzést hirdet. Közösségünk több mint kétszáz képzett permakultúra tervezőből, és ötszáznál is több olyan érdeklődőből áll, akik elkötelezettek a környezet regenerálása iránt.

PDC képzést szerveztünk Budapesten, Keszthelyen, Tatán és Szegeden. Gyakorlati workshopokat indítottunk bevezetés a permakultúrába (Tata, Úny, Vársonkolyos/Suncuius), vízrendszerek stabilizálása, tóépítés (Lendvadedes, Kunbábony, Ladánybene) kerttervezés (Kunbábony CKA, Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium, Agostyán), homokos területek regenerálása (Ladánybene, Kunbábony), földmunkák (Lendvadedes), ökoépítészet (Agostyán), maglabdakészítés témában, ismeretterjesztő előadásokat tartottunk a városi permakultúra, a klímaváltozás, a fák energiatranzakciói és az ökoépítészet területén.

Anyaszervezetünk, a Permaculture Resources Ireland különféle nemzetközi projektekben vesz részt, többek között a Geoff Lawton által vezetett Greening the Desert (A sivatag zöldítése) programban, amely termékeny kertté változtatja Jordánia egyik sivatagos táját, élelmiszerbiztonságot teremt egy etiópiai árváknak épült falu (Uryadi’s Village) számára, száraz területeket stabilizál Portugáliában és Kenyában. A németországi Circle Wise projekt keretében tanárképzést tartott és közösségépítést tanított, az írországi Clonakiltyben iskolakertet és városi erdőkertet ültetett, a francia Le Creusot városában pedig a vízrendszer stabilizálásával hat család számára teremtette meg az élelmiszerbiztonságot.

Célunk, hogy a Kárpát-medencében minél több ember számára elérhetővé tegyük tapasztalatainkat, melyeket hazai és nemzetközi permakultúra projektjeink során szereztünk.

"A permakultúra egy fenntartható emberi környezetet teremtő tervezési rendszer."

— Bill Mollison
A képzés 2022. február 19-én indul

A PERMAKULTÚRÁRÓL

A permakultúra kölcsönösen előnyös, szinergikus kapcsolatokat létrehozva integrálja a tájat, az erőforrásokat és az embert. A természetes ökológiai rendszerek működéséből kiindulva alkalmazza a hulladékmentesség és a zárt ciklusú, vagyis körforgásos rendszerek elvét. Holisztikus szemlélettel közelít, illetve olyan stratégiákat és megoldásokat alkalmaz, melyek vidéki és városi környezetben, kis és nagy léptékben, egyéni életünk megszervezésében, természeti rendszerek újraépítésében, közösségek létrehozása során, vagy épp társadalmi rendszerek újraalkotásában is egyaránt jól használhatók.

Etika

A permakultúra egy határozott etikai rendszert állít fel, amely minden, a jövőről felelősen gondolkozó ember számára iránymutatásként szolgál.

  A permakultúra három etikai alapelve:
 • A Föld (bioszféra) védelme
 • Az emberek védelme
 • A méltányos megosztás
Filozófia

A permakultúra lényege együttműködés a természettel. A rendszereket szerepük szerint vizsgáljuk és tervezzük, tehát nem kiemelt hozam elérésére összpontosítunk. Figyelembe vesszük a rendszerek természetes fejlődési folyamatait, hagyjuk "érni", nem csak térben, időben is tervezünk.

Permakultúrás tervezés

A permakultúrás tervezés célja olyan - ember számára is hasznos - rendszerek tudatos létrehozása, amelyek természetes diverzitással és rezilienciával rendelkeznek, vagyis sikeresen alkalmazkodnak a stresszhatásokhoz, környezetükkel dinamikus egyensúlyban vannak.

A képzés tematikája

Az első alkalommal megérkezünk, megismerkedünk egymással, és gyakorlatok segítségével megtapasztaljuk az egymáshoz való kapcsolódás erejét. A gyakorlat során képet kapunk arról, mit jelent a közösség a permakultúrában.

Ezután megismerkedünk a permakultúra történetével, és átvesszük, mit jelent maga a permakultúra. Körvonalazzuk a permakultúra etikai és filozófiai alapjait. Elmeséljük, hogyan épül fel a tanfolyam, és hogy mi vár rátok a következő néhány hónapban.

Megismerkedünk a tervezéshez kapcsolódó kulcsfogalmakkal és témákkal. Elkezdjük megérteni azokat a fogalmakat – állandóság, változatosság, rendszer, káosz, hozam, anyagi források, időkeretek stb. –, melyek rendszerünk erejét adják. Érthetővé válik, miért a természeti mintákat követjük, hogyan növeli a rezilienciát a természetes rendszerekhez való kapcsolódás, hogyan válik stabillá, termékennyé és diverzzé a rendszerünk. Végül azt is megtudhatjuk, hogyan jelentkeznek a permakultúra etikai alapelvei a tervezés fő területein.

Ez alkalommal arról beszélünk, hogy miképpen figyeljük meg és elemezzük a területet, milyen alkotóelemek kerülnek a tervbe, és hogyan másoljuk le a természetes rendszereket saját területünkön. Fontos szót ejtenünk arról is, hogy ezek között az elemek között hogyan létesítsünk eleven kapcsolódásokat.

Zone 0 - bevezetés a mintázatokba

Megérkezünk a térbe, csoportos gyakorlatok segítségével kapcsolódunk egymáshoz. Beszélgetünk a külső és a belső mintázatokról, és bepillantást nyerünk a 0. zóna természetébe. Megtudjuk, hogyan kapcsolódik össze a belső regeneráció a külső cselekvéssel, milyen viszony van a „vadon” és a belső értékek között. Végül beszélgetünk a szellem, a lélek és a test összhangjáról.

A természetben észrevehető mintázatok különböző közegek ‒ pl. víz és föld, levegő és víz stb. ‒ találkozásánál jönnek létre. Tulajdonképpen a természetben lezajló folyamatok fizikai lenyomatai. Ha megértjük a természeti jelenségek alapmintázatait, páratlan tervezési segédeszközhöz jutunk. Ezen az órán elmélyedünk a mintázatok megfigyelésének és feltérképezésének módszereiben.

Ezen a héten az időjárási rendszerek állnak a középpontban. Ahhoz, hogy használható terveket készíthessünk, fel kell tudnunk ismerni, hol vagyunk a Földön. A különböző klimatikus hatások megértésével egy általánosan jól használható szemléletmódot kapunk, haladóbb szinten pedig egy adott gazdálkodási célnak megfelelő mikroklímát tudunk kialakítani a saját területünkön. Ezek az ismeretek segítséget nyújtanak abban, hogy alkalmazkodni tudjunk a klímaváltozáshoz.

A gyakorlat alkalmával megismerkedünk a tervezés lépéseivel. Megtanuljuk észrevenni, mit mond nekünk a terület, meghatározzuk a terv célját, orientálódunk, megtanuljuk felsorolni a tervben szereplő elemeket, alaptérképet rajzolunk. Kialakítjuk tervezési stratégiánkat, meghatározzuk a szektorokat és a zónákat.

A fák az ökológiai rendszerek kulcsszereplői. Befolyásolják az éghajlatot, hiszen hatással vannak a víz áramlására, a szélre, a hőre, a fényre, építik a talajt, és élőhelyet biztosítanak egy sor élőlénynek. Ezen a héten igyekszünk megérteni, miként kapcsolódnak ezek a bámulatos lények az ökoszisztéma többi szereplőjéhez.

A víz mindent összeköt. Ebben a szekcióban megismerkedünk a víz globális körforgásával, az általunk tervezett rendszerre gyakorolt hatásával, illetve sorra vesszük azokat a specifikus stratégiákat, amelyekkel visszatarthatjuk és hasznosíthatjuk a vizet.

Ez alkalommal megtanuljuk azokat a különféle technikákat, amelyekkel le tudjuk lassítani és meg tudjuk tartani a vizet, valamint megismerjük azokat a módszereket, melyekkel javíthatjuk a víz minőségét.

A talaj kulcsfontosságú erőforrás. Megtanuljuk, hogyan regeneráljuk a talajokat, és hogyan alakítsunk ki egészséges tápanyagrendszereket. Beszélünk a talaj termékenységét növelő technikákról, például a komposztkivonatok és a bio-tápoldatok készítéséről, vagy a mulcsozásról.

Ezen a héten áttekintjük a mérsékelt övi nedves kontinentális éghajlatok jellemzőit ‒ a növénytakarót, a hőmérsékleti- és csapadékjellemzőket, a talajt, és így tovább. Megvizsgáljuk a víz összegyűjtésének, és az energiatakarékos otthonok építésének lehetőségeit. Végül beszélünk az ezen az éghajlaton legjobban működő növénytermesztési és állattartási rendszerekről.

Megismerjük a földmunka eszközeit és technikáit, melyek segítségével kis- és nagyléptékben is alakíthatjuk egy terület felszínét, csökkenthetjük az eróziót, vagy éppen újra növényzettel boríthatjuk a tájat.

Megismerkedünk a nedves trópusok és a száraz területek éghajlati jellemzőivel, talajtípusaival, az itt alkalmazható földmunkákkal, tanulunk az építkezés és az élelmiszertermelés lehetőségeiről.

A akvakultúra olyan, rendkívül termékeny növénytermesztési és állattartási rendszereket foglal magában, melyek a magas hozamon túl az élő környezetet is képesek regenerálni. Az akvakultúra a permakultúrában természetes módon gondoskodik az oxigénellátásról, a fűtésről/hűtésről és a tápanyagáramlásról. Ez alkalommal az akvakultúrás rendszerek hasznával és kialakításával foglalkozunk.

A mai napon azt vizsgáljuk, hogy a víz hogyan támogatja az élővilágot. Megismerkedünk az akvakultúrás rendszerek gyakorlati alkalmazásával.

Ez a hetünk a permakultúra szociális vonatkozásairól szól – hogyan tudunk helyi közösségeket, együttműködéseket létrehozni úgy, hogy azok a fenntarthatóság, az ökológiai paradigmaváltás irányába fejlődjenek. Beszélgetünk az alternatív közösségek stratégiáiról is.

Az utolsó hetünk a permakultúra szociális vonatkozásairól szól – hogyan tudunk helyi közösségeket, együttműködéseket létrehozni úgy, hogy azok a fenntarthatóság, az ökológiai paradigmaváltás irányába fejlődjenek. Megismerjük a kapcsolódás lényegét, a csapatépítés jelentőségét. A gyakorlat során áttekintjük, mit csináltunk eddig, hol tartunk most, és merre haladhatunk együtt.

 • Az első február 19-dikei alkalom személyes találkozó lesz.
 • Az elméleti online órák keddenként délelőtt 10-13:30 -ig lesznek. Az online órákat élőben tartjuk de nem kötelező jelen lenni, (mindenképpen ajánlott, ha meg tudod oldani) Minden alkalomról felvétel készül, amik utólag visszanézhetőek.
 • A gyakorlati alkalmak minden harmadik szombaton személyesen, váltakozó helyszíneken kerülnek majd megrendezésre. Ezek egész napos programok délelőtt 10-16-os időtartamban.
 • A helyszínekről az alkalmak előtt megosztjuk a részletes információkat és az utazáshoz közösségi Telekocsis szervezésben is segítünk.

"A permakultúra az élet természetéhez való visszatérés módszertana és gyakorlata a mindennapokban."

— Michelle Huet
Jelentkezés

Akkreditált PDC oktató

Márkuly István

Permakultúra rendszer tervező és kivitelező – Tanácsadó – Akkreditált permakultúra oktató – Közösségfejlesztő


István az írországi, elsősorban pedig a West Corkban működő permakultúra hálózat aktív tagja, munkája is főként ide köti, emellett Írország más vidékeire, illetve Európába és Afrikába is rendszeresen hívják tervezni és tanítani. Tapasztalatát sok éves nemzetközi gyakorlat alatt szerezte, melynek során többféle kultúrát és ökológiai rendszert megismert a vizes élőhelyektől a sivatagos tájakig. Fenntartható Növénytermesztés és Permakultúra (Sustainable Horticulture/Permaculture) szakképesítést szerzett a Kinsale College-ban 2015-ben. Ezután számos nemzetközi képzési programot elvégzett a szakma nagyjainak vezetésével. Mesterei többek között Warren Bush, Paul Taylor és Geoff Lawton is. Az Earth Environmental Education társalapítójaként elkötelezett a permakultúrás elvek, filozófia és gyakorlat közérthetővé tétele és népszerűsítése mellett, hogy ezeket minél többen a mindennapi életük részévé tehessék.


További oktatók

Farkas Bernadett

Okleveles kertészmérnök

Okleveles kertészmérnökként végeztem az egyetemen , ezután doktori képzésen vettem részt, melynek során a szőlő szaporítóanyag és a kórokozó gombák kapcsolatát vizsgáltam. Az egyetemi oktatás (szőlőtermesztés, ökológiai gazdálkodás, növényvédelmi alapismeretek, mikológia, állókultúrák betegségei) és növényvédelmi területen végzett kutatásaim (gyógynövénykivonatok és környezeti tényezők hatása fitopatogén gombákra) ideje alatt megismerkedtem a permakultúrával. 2018-ban elvégeztem a tervezés alapképzését jelentő PDC-t (Permaculture Design Certificate, PRI), ami amellett, hogy témájával és módszereivel is színesítette a munkámat, gyökeresen megváltoztatta az életemet.

A napjainkban alkalmazott kertészeti termesztés és integrált növényvédelmi eljárások, illetve a permakultúra alapelvei és a rendszer adta összhang érzete közötti ellentmondást egyre feszítőbbnek éreztem, így 2019. óta már az Életfa Permakultúra keretei között foglalkozom tervezéssel és tanítással.

A képzés során szeretném személyre szabottan megosztani a tudásomat és tapasztalataimat, megválaszolni a felmerülő kérdéseket, és segíteni a résztvevőknek elindulni a permakultúra ösvényén.

Fetykó Kinga

Biológus - kutató és tanár

Biológus-tanárként végeztem az egyetemen, Kolozsváron, majd másfél évtizeden keresztül dolgoztam természetvédelmi területek fauna feltárásával és változatos növényvédelmi kérdések megválaszolásával különböző hazai és nemzetközi projektekben, mint pókász, majd pajzstetvész. Kutatóként a pajzstetű-tápnövény-növényvédelmi megoldások világán keresztül megtapasztaltam a mezőgazdálkodásban a rendszerszemlélet hiányát. Munkám során igyekeztem gyakorolni a holisztikus szemléletet, ami értékes-érdekes felismeréshez vezetett, miközben párhuzamosan már erősen bevonódtam a városi-közösségi kertészkedés világába, megélve a közösségi kertészkedés meghatározó közösségépítő hatását.

A permakultúra fogalmával 2018-ban találkoztam, egy négynapos képzés keretében, ez adta meg a lendületet, hogy a 2019-es évet ennek szenteljem. Elvégeztem az Életfa Permakultúra PDC képzését (Permaculture Design Certificate), majd bekapcsolódtam a szervezet működésébe. A permakultúra rendszeren belül elsődleges célom, hogy az évek során felhalmozott tudásomat, tapasztalataimat könnyen emészthető formában adhassam át azok számára, akik belevágnak a permakultúra színes világának megismerésébe.

Berecz Ági

2005 óta dolgozom trénerként és csoportvezetőként, hazai és nemzetközi tanulási programok keretében az ökológiai tudatosság és belső fejlődés témáiban.

Célom, hogy a körülöttünk lévő Természetet mint megtartó közeget és mentort meghívjam az egyéni és csoportos önismereti folyamatokba. Így csökken a stressz, erősödik a Természettel való egységünk tudata, életmódunk során teljesebben gondoskodunk önmagunkról és Földünkről.

Munkám során a jóga és tudatos jelenlét alapú gyakorlatokkal kapcsolódunk önmagunkkal, szívből való figyelemmel és kommunikációval egymással, és újrakapcsolódunk a Természettel. Mindezzel enyhítjük a modern társadalmunkban tapasztalt elkülönültséget.

Szentgróti Pál

A képzést megelőzően évekig zavart, hogy senki nem tudja pontosan megmondani nekem, mi az a permakultúra. Így utólag már látom, hogy téves információk mentén próbálták megismertetni velem, kiemelve 1-1 technikát - ásóvillázás, talajtakarás - és ráfogva, hogy na ez és ez a permakultúra, más technikák pedig nem permakultúrásak.
 
A nyári PDC képzésen döbbentem rá, hogy ez egész másról szól - olyan elvekről és életszemléletről, amelyek mentén én is hosszú évek óta igyekszem szervezni az életem. Ez a két hét mégis elég komolyan megváltoztatta az életem, a gondolkodásom. Ami utána következett, azt röviden és tömören úgy mondanám, hogy újratervezés. Újra él bennem a remény. Azóta itt állnak a polcomon sorban a permakultúrás könyvek, amiket egyszerűen nem bírok letenni.

"Míg a világ problémái egyre bonyolultabbak, a megoldás továbbra is zavarbaejtően egyszerű."

— Bill Mollison
Jelentkezés

Amit nyújtunk

Közös elméleti és gyakorlati képzés, valamint nyári gyakorlat tapasztalt szakemberek részvételével. A képzés Bill Mollisonnak, a permakultúra alapítójának Permakultúra: Tervezők Kézikönyve (Permaculture: A Designers' Manual) c. művén alapul.

Permakultúra Tervezői Tanúsítvány (PDC)
Elméleti és gyakorlati képzés
Kapcsolódás a nemzetközi permakultúra hálózathoz a Worldwide Permaculture Networkön keresztül
Életfa Permakultúra Tanulói Csomag - audiovizuális és írott anyagok
10 óra online csoportos konzultáció
Nyári gyakorlat során nomád szállás (privát szállás egyéni bérléssel), önköltséges étkezés, közösségi főzéssel
30% kedvezmény két Életfa Permakultúra eseményre.
Életre szóló tudás és közösségi élmény.

Rendszeres online tananyagok
Videók, fényképek, magyar nyelvű dokumentumok a tanultakról az Életfa Permakultúra összeállításában.Árak

PDC online képzés

590€*

 • nettó 100 óra képzés
 • 10 óra online csoportos konzultáció
 • rendszeres online tananyagok
 • egy hetes permakultúra tábor (sátorszállással)
Csapjunk bele!

* Párok/családtagok 10%-os kedvezményt igényelhetnek fejenként. Részletfizetés esetén 320€ az első letét. Igényléshez: Kedvezmények


 

Kapcsolatfelvétel

+36 30 546 8522
Farkas Bernadett (hívható 9-19 óra között)

Partnereink