PDC (Permaculture Design Certificate) KÉPZÉS

​Az akkreditált PDC képzés a permakultúra alapképzés bizonyítványa, legalább 72 tanítási órából áll. A vezető oktatók jelentős tervezési és oktatási gyakorlattal rendelkeznek, képzett és elismert szakemberek a permakultúra területén . A tanfolyam áttekintést nyújt a permakultúráról, annak eredetéről, alapelveiről, aktuális kérdéseiről és gyakorlati alkalmazásáról. A kurzus alapszintű tudást nyújt az ökológia, a talajtan és a vízgazdálkodás területéről, illetve módszertani tudást ad a helyszíni elemzés és értékelés, a terület-felmérés, illetve az évelő élelmiszer-termelési rendszerek témaköréből.

Kinek szól a PDC képzés?

Városi és vidéki nomádok, tenni vágyók, útkeresők, szakértők, érdeklődők, fenntarthatóságra törekvők, természetszeretők, magányos hősök és kisközösségek számára, hogy közösségi élmények során közelebb kerülhessünk a bennünk élő természethez.

Mit nyújt a képzés?

A kurzus során számos olyan stratégiát és technikát tekintünk át, melyek elmélyítik az ember és a többi természeti létező kapcsolatát. A tanfolyam elvégzése után alapszintű permakultúrás tervezői tudással fogsz rendelkezni. Képes leszel ökológiailag fenntartható, a változásokra rugalmasan reagáló rendszereket, élelmiszer- és energia szolgáltatásra is alkalmas életteret tervezni.

Kölcsönös, együttműködő tanulás

A PDC képzésen alkalmazott tanulási rendszerben közösen fedezzük fel a tudást. Mindenki tesz hozzá, mert mindenkinek van valami megosztanivalója, mindenki tud tanítani valamit. Egyszerre tanulunk egymástól, a tanároktól és a környezetünktől.

Végigkísérünk a vegetációs időszakon

A képzés időtartama fél év, mely kora tavasztól nyár közepéig tart. A Magyarországon jellemző klimatikus viszonyok között ez az intervallum a leglényegesebb időszak a természeti rendszerek kialakítása szempontjából. A tanfolyam hatására egészen más szemmel figyeled majd a természeti környezet átváltozását az első tavaszi rügyektől az őszi lombhullásig, ami egy egészen más minőségű kapcsolódást jelent a saját környezeteddel. A tanulócsoport dinamikájából erőt merítve, a megszerzett tudással és szemlélettel képes leszel arra, hogy hétről hétre haladva felépíthetsd a saját önfenntartó rendszeredet.

KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

16 hetes kurzus
 • 2020. januártól
 • Budapest, Szeged, Keszthely
1 hetes gyakorlati tábor
 • 27 óra elmélet
 • 30 óra tervezési gyakorlat
 • 4 óra választható esti oktatás
10 órányi online konzultáció Márkuly Istvánnal.

A nettó 100 órás képzési időn felül 5x2 órányi csoportos online konzultációt biztosítunk, hogy a lehető leginkább integrálni tudd a saját életedbe a képzésen tanultakat.

Márkuly István - What?

"A permakultúra egy fenntartható emberi környezetet teremtő tervezési rendszer."

— Bill Mollison

A PERMAKULTÚRÁRÓL

Geoff Lawton – bevezetés a permakultúrás tervezésbe – teljes videó magyar felirattal

A permakultúra kölcsönösen előnyös, szinergikus kapcsolatokat létrehozva integrálja a tájat, az erőforrásokat és az embert. A természetes ökológiai rendszerek működéséből kiindulva alkalmazza a hulladékmentesség és a zárt ciklusú, vagyis körforgásos rendszerek elvét. Holisztikus szemlélettel közelít, illetve olyan stratégiákat és megoldásokat alkalmaz, melyek vidéki és városi környezetben, kis és nagy léptékben, egyéni életünk megszervezésében, természeti rendszerek újraépítésében, közösségek létrehozása során, vagy épp társadalmi rendszerek újraalkotásában is egyaránt jól használhatók.

Etika

A permakultúra egy határozott etikai rendszert állít fel, amely minden, a jövőről felelősen gondolkozó ember számára iránymutatásként szolgál.

  A permakultúra három etikai alapelve:
 • A Föld (bioszféra) védelme
 • Az emberek védelme
 • A méltányos megosztás
Filozófia

A permakultúra lényege együttműködés a természettel. A rendszereket szerepük szerint vizsgáljuk és tervezzük, tehát nem kiemelt hozam elérésére összpontosítunk. Figyelembe vesszük a rendszerek természetes fejlődési folyamatait, hagyjuk "érni", nem csak térben, időben is tervezünk.

Permakultúrás tervezés

A permakultúrás tervezés célja olyan - ember számára is hasznos - rendszerek tudatos létrehozása, amelyek természetes diverzitással és rezilienciával rendelkeznek, vagyis sikeresen alkalmazkodnak a stresszhatásokhoz, környezetükkel dinamikus egyensúlyban vannak.

A képzés tematikája

Bill Mollison: A Designers’ Manual c. könyvének fejezetei nyomán

A tananyagról
A permakultúra többek között megtanítja nekünk, hogyan tervezzünk természetes otthonokat, hogyan csinálunk bőségesen termő kerteket, ültessünk erdőkerteket, hogyan vonjunk be háziállatokat, hogyan teremstünk biodiverzitást, ezzel védve a vadvilágot, hogyan regeneráljunk sérült ökológiai rendszereket, hogyan bánjunk a vízzel, és hogyan építsünk etikus gazdaságot és közösségeket.
A permakultúra, mint ökológiai tervezési módszer, elsősorban az interakciókra, kapcsolatokra fókuszál. A permakultúra alappillérei:
etikai alapelvek
tervezési módszertan
tervezési alapelvek
Közösségi permakultúra
Megismerkedünk a permakultúra szociális vonatkozásaival, az ökológiai szemlélet alkalmazásával társadalmi és gazdasági kérdésekben – hogyan tudunk fenntartható közösségeket, virágzó társadalmat kialakítani.
A permakultúra etikai és filozófiai alapjai, és a tervezési alapelvek.
A tervezés elemeinek átlátása – állandóság, változatosság, rendszer, káosz, hozam, anyagi források, időkeretek – ezek adják a rendszerünk erejét. Érthetővé válik, hogy miért és hogyan követjük a természet mintáit, és hogyan növeli a rezilienciát a természetes rendszerekkel való kapcsolódás.
Megtanuljuk, miképp lehet analizálni a tervünkbe szánt alkotóelemeket, valamint azt, hogy hogyan kell és lehetséges bevonni a természeti rendszereket mindebbe. Miképpen tudjuk úgy elhelyezni az egyes elemeket az adott területen, hogy azok szervesen kapcsolódjanak egymáshoz, egy rendszert alkossanak.
Mintázatok
A fák és fizikai környezetük között létesülő komplex interakciókról fogunk tanulni.
Víz és akvakultúra
A víz az élet alapja, ami mindent összeköt. Ebben a szekcióban specifikus stratégiákat fogunk tanulni a víz visszatartásáról és hasznosításáról.
Talaj
A talaj egy kulcsfontosságú erőforrás. Megtanuljuk, hogyan regeneráljuk a talajokat, hogyan alakítsunk ki egészséges tápanyagrendszereket. A talaj termékenységét növelő technikák alkalmazása, pl.: komposztkivonatok, bio-tápoldatok, mulcsozás.
Talajmunka
A földmunka adja meg a kerti ágyások, vagy például az erdőkert megalkotásának fizikai keretét. Elválaszthatatlanul kötődik a víz tájban zajló energia-cseréjének hasznosításához.
Közösségi permakultúra
Megismerkedünk a permakultúra szociális vonatkozásaival, az ökológiai szemlélet alkalmazásával társadalmi és gazdasági kérdésekben – hogyan tudunk fenntartható közösségeket, virágzó társadalmat kialakítani.

"A permakultúra az élet természetéhez való visszatérés módszertana és gyakorlata a mindennapokban."

— Michelle Huet
Jelentkezés

Akkreditált PDC oktató

Márkuly István

Permakultúra rendszer tervező és kivitelező – Tanácsadó – Akkreditált permakultúra oktató – Közösségfejlesztő


István az írországi, elsősorban pedig a West Corkban működő permakultúra hálózat aktív tagja, munkája is főként ide köti, emellett Írország más vidékeire, illetve Európába és Afrikába is rendszeresen hívják tervezni és tanítani. Tapasztalatát több éves (16 év) nemzetközi gyakorlat alatt szerezte, melynek során többféle kultúrát és ökológiai rendszert megismert a vizes élőhelyektől a sivatagos tájakig. Fenntartható Növénytermesztés és Permakultúra szakképesítést szerzett a Kinsale Főiskolán 2015-ben. Ezután számos nemzetközi képzési programot elvégzett, a permakultúra minden csínját-bínját a szakma nagyjaitól tanulva; Mesterei többek között Warren Bush, Paul Taylor és Geoff Lawton is. Az Earth Environmental Education társalapítójaként elkötelezett a permakultúrás elvek, filozófia és gyakorlat közérthetővé tétele és népszerűsítése mellett, hogy ezeket minél többen a mindennapi életük részévé tehessék.


További oktatók

A kép forrása: kozossegek.atalakulo.hu

Baranyai Vitália

környezetmérnök, talajtudós, permakultúra tervező

A kép forrása: samparkerdavies.weebly.com

Sam Parker-Davies

The Moneyless Permaculture Traveller, farmer, teacher, consultant

Tervezett Időbeosztás

Az első hetünk a permakultúra szociális vonatkozásairól szól – hogyan tudunk helyi közösségeket, együttműködéseket létrehozni úgy, hogy azok a fenntarthatóság, az ökológiai paradigmaváltás irányába fejlődjenek. Kapcsolódás, csapatépítés. A gyakorlat során ránézünk mit csináltunk eddig, hol tartunk most, és merre haladhatunk együtt. Bejelentkezés után elérhető a részletes program.

Az első alkalommal átvesszük, mi a permakultúrás módszer maga - a permakultúra etikai és filozófiai alapjait. Ezen felül foglalkozunk a tervezéshez kapcsolódó fogalmakkal és témákkal. Itt lehet megérteni az alkotórészeket – állandóság, változatosság, rendszer, káosz, hozam, anyagi források, időkeretek – ezek adják a rendszerünk erejét. Érthetővé válik, miért a természeti mintákat követjük, és hogy növeli a rezilienciát a természetes rendszerekhez való kapcsolódás.

Bemutatjuk, miképpen lehet analizálni, milyen alkotóelemek kerülnek a tervbe, és hogyan kell, hogyan lehetséges bevonni a természeti rendszereket mindebbe. Megtanuljuk úgy elhelyezni az egyes elemeket egy adott területen, hogy azok egy mindenre kiterjedő összekapcsolódás révén teljes rendszert alkossanak.

Mintázatok - formák, amelyek visszatérő alakjai a természetben lezajló folyamatoknak. A tervezés meghatározó eszköze a természeti jelenségek alapvető mintázatainak megértése. A dizájn első lépése a terület megfigyelése, feltérképezése. A gyakorlat során ennek technikáival ismerkedünk. Bejelentkezés után elérhető a részletes program.

Ezen a héten az időjárási rendszerek alapvető megértése következik. A tervezéshez fontos az orientáció - hogy képes legyél felismerni, hol is vagy tulajdonképpen a Földön. A különböző klimatikus hatások megértésével egy általánosan jól használható szemléletmódot kapsz, haladóbb szinten pedig egy gazdálkodási célnak megfelelő mikroklímákat tudsz kialakítani a saját területeden. Ezek az ismeretek segítséget nyújtanak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz. A heti gyakorlat során a kutatás-feltérképezés terepi módszereiben merülünk el.


Ebben az időszakban tanulunk röviden a fákról és energiatranzakcióikról is. A fa az egyetlen olyan növény, amely képes lehet stabilizálni a bolygónk klímáját és bioszféráját, ezért permakultúra-tervezőként kiemelt figyelmet fordítunk rá és folyamatosan fás rendszereket telepítünk, amilyen keretek között csak tudunk. Bejelentkezés után elérhető a részletes program.

A víz mindent összeköt. Ebben a szekcióban megismerjük a víz globális körforgásának alapvetéseit, az általunk tervezett rendszerre gyakorolt hatását, illetve specifikus stratégiákat a víz visszatartásához és hasznosításához. A heti gyakorlaton a vizes rendszerekhez kapcsolódó földmunkát, és egyéb technikákat ismerjük meg.

A talaj egy kulcsfontosságú erőforrás. Megtanuljuk, hogyan hozzuk helyre a talajok egészséges táplálékhálóját stimuláló technikákat, pl. komposztkivonatok, természetes tápoldatok és mulcsozás alkalmazásával. A komposztálódás során lezajló humuszképződés folyamatának megértése alapvető fontosságú a munkánk során. Ezen a héten komposztot készítünk.

Az utolsó hetünk a permakultúra szociális vonatkozásairól szól – hogyan tudunk helyi közösségeket, együttműködéseket létrehozni úgy, hogy azok a fenntarthatóság, az ökológiai paradigmaváltás irányába fejlődjenek. Megismerjük a kapcsolódás lényegét, a csapatépítés jelentőségét. A gyakorlat során áttekintjük, mit csináltunk eddig, hol tartunk most, és merre haladhatunk együtt.

Az első hetünk a permakultúra szociális vonatkozásairól szól – hogyan tudunk helyi közösségeket, együttműködéseket létrehozni úgy, hogy azok a fenntarthatóság, az ökológiai paradigmaváltás irányába fejlődjenek. Kapcsolódás, csapatépítés. A gyakorlat során ránézünk mit csináltunk eddig, hol tartunk most, és merre haladhatunk együtt.

Az első alkalommal átvesszük, mi a permakultúrás módszer maga - a permakultúra etikai és filozófiai alapjait. Ezen felül foglalkozunk a tervezéshez kapcsolódó fogalmakkal és témákkal. Itt lehet megérteni az alkotórészeket – állandóság, változatosság, rendszer, káosz, hozam, anyagi források, időkeretek – ezek adják a rendszerünk erejét. Érthetővé válik, miért a természeti mintákat követjük, és hogy növeli a rezilienciát a természetes rendszerekhez való kapcsolódás.

Bemutatjuk, miképpen lehet analizálni, milyen alkotóelemek kerülnek a tervbe, és hogyan kell, hogyan lehetséges bevonni a természeti rendszereket mindebbe. Megtanuljuk úgy elhelyezni az egyes elemeket egy adott területen, hogy azok egy mindenre kiterjedő összekapcsolódás révén teljes rendszert alkossanak.

Mintázatok - formák, amelyek visszatérő alakjai a természetben lezajló folyamatoknak. A tervezés meghatározó eszköze a természeti jelenségek alapvető mintázatainak megértése. A dizájn első lépése a terület megfigyelése, feltérképezése. A gyakorlat során ennek technikáival ismerkedünk.

Ezen a héten az időjárási rendszerek alapvető megértése következik. A tervezéshez fontos az orientáció - hogy képes legyél felismerni, hol is vagy tulajdonképpen a Földön. A különböző klimatikus hatások megértésével egy általánosan jól használható szemléletmódot kapsz, haladóbb szinten pedig egy gazdálkodási célnak megfelelő mikroklímákat tudsz kialakítani a saját területeden. Ezek az ismeretek segítséget nyújtanak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz. A heti gyakorlat során a kutatás-feltérképezés terepi módszereiben merülünk el.


Ebben az időszakban tanulunk röviden a fákról és energiatranzakcióikról is. A fa az egyetlen olyan növény, amely képes lehet stabilizálni a bolygónk klímáját és bioszféráját, ezért permakultúra-tervezőként kiemelt figyelmet fordítunk rá és folyamatosan fás rendszereket telepítünk, amilyen keretek között csak tudunk.

A víz mindent összeköt. Ebben a szekcióban megismerjük a víz globális körforgásának alapvetéseit, az általunk tervezett rendszerre gyakorolt hatását, illetve specifikus stratégiákat a víz visszatartásához és hasznosításához. A heti gyakorlaton a vizes rendszerekhez kapcsolódó földmunkát, és egyéb technikákat ismerjük meg.

A talaj egy kulcsfontosságú erőforrás. Megtanuljuk, hogyan hozzuk helyre a talajok egészséges táplálékhálóját stimuláló technikákat, pl. komposztkivonatok, természetes tápoldatok és mulcsozás alkalmazásával. A komposztálódás során lezajló humuszképződés folyamatának megértése alapvető fontosságú a munkánk során. Ezen a héten komposztot készítünk.

Prezentáció

A permakultúra terv bemutatása és annak elemzése (+1 óra)

Az első hetünk a permakultúra szociális vonatkozásairól szól – hogyan tudunk helyi közösségeket, együttműködéseket létrehozni úgy, hogy azok a fenntarthatóság, az ökológiai paradigmaváltás irányába fejlődjenek. Kapcsolódás, csapatépítés. A gyakorlat során ránézünk mit csináltunk eddig, hol tartunk most, és merre haladhatunk együtt. merre haladhatunk együtt. Bejelentkezés után elérhető a részletes program.

Az első alkalommal átvesszük, mi a permakultúrás módszer maga - a permakultúra etikai és filozófiai alapjait. Ezen felül foglalkozunk a tervezéshez kapcsolódó fogalmakkal és témákkal. Itt lehet megérteni az alkotórészeket – állandóság, változatosság, rendszer, káosz, hozam, anyagi források, időkeretek – ezek adják a rendszerünk erejét. Érthetővé válik, miért a természeti mintákat követjük, és hogy növeli a rezilienciát a természetes rendszerekhez való kapcsolódás. Bejelentkezés után elérhető a részletes program.

Bemutatjuk, miképpen lehet analizálni, milyen alkotóelemek kerülnek a tervbe, és hogyan kell, hogyan lehetséges bevonni a természeti rendszereket mindebbe. Megtanuljuk úgy elhelyezni az egyes elemeket egy adott területen, hogy azok egy mindenre kiterjedő összekapcsolódás révén teljes rendszert alkossanak.

Mintázatok - formák, amelyek visszatérő alakjai a természetben lezajló folyamatoknak. A tervezés meghatározó eszköze a természeti jelenségek alapvető mintázatainak megértése. A dizájn első lépése a terület megfigyelése, feltérképezése. A gyakorlat során ennek technikáival ismerkedünk.

Ezen a héten az időjárási rendszerek alapvető megértése következik. A tervezéshez fontos az orientáció - hogy képes legyél felismerni, hol is vagy tulajdonképpen a Földön. A különböző klimatikus hatások megértésével egy általánosan jól használható szemléletmódot kapsz, haladóbb szinten pedig egy gazdálkodási célnak megfelelő mikroklímákat tudsz kialakítani a saját területeden. Ezek az ismeretek segítséget nyújtanak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz. A heti gyakorlat során a kutatás-feltérképezés terepi módszereiben merülünk el.


Ebben az időszakban tanulunk röviden a fákról és energiatranzakcióikról is. A fa az egyetlen olyan növény, amely képes lehet stabilizálni a bolygónk klímáját és bioszféráját, ezért permakultúra-tervezőként kiemelt figyelmet fordítunk rá és folyamatosan fás rendszereket telepítünk, amilyen keretek között csak tudunk.

A víz mindent összeköt. Ebben a szekcióban megismerjük a víz globális körforgásának alapvetéseit, az általunk tervezett rendszerre gyakorolt hatását, illetve specifikus stratégiákat a víz visszatartásához és hasznosításához. A heti gyakorlaton a vizes rendszerekhez kapcsolódó földmunkát, és egyéb technikákat ismerjük meg.

A talaj egy kulcsfontosságú erőforrás. Megtanuljuk, hogyan hozzuk helyre a talajok egészséges táplálékhálóját stimuláló technikákat, pl. komposztkivonatok, természetes tápoldatok és mulcsozás alkalmazásával. A komposztálódás során lezajló humuszképződés folyamatának megértése alapvető fontosságú a munkánk során. Ezen a héten komposztot készítünk.

Az utolsó hetünk a permakultúra szociális vonatkozásairól szól – hogyan tudunk helyi közösségeket, együttműködéseket létrehozni úgy, hogy azok a fenntarthatóság, az ökológiai paradigmaváltás irányába fejlődjenek. Megismerjük a kapcsolódás lényegét, a csapatépítés jelentőségét. A gyakorlat során áttekintjük, mit csináltunk eddig, hol tartunk most, és merre haladhatunk együtt.

Az első alkalommal átvesszük, mi a permakultúrás módszer maga – mik a permakultúra etikai és filozófiai alapjai. Foglalkozunk a tervezéshez kapcsolódó fogalmakkal és témákkal. Tárgyaljuk az egyes alkotórészeket – az állandóságot, a változatosságot, a rendszert, a káoszt, a hozamot, az anyagi forrásokat és az időkereteket – ezek adják rendszerünk erejét. Érthetővé válik, miért a természeti mintákat követjük, és miképpen növeli a rezilienciát (alkalmazkodóképességet) a természetes rendszerekhez való kapcsolódás.

Bemutatjuk, milyen alkotóelemek kerülnek a tervbe, és ebbe hogyan lehetséges bevonni a természeti rendszereket. Megtanuljuk úgy elhelyezni egy adott területen az egyes elemeket, hogy azok egy mindenre kiterjedő összekapcsolódás révén teljes rendszert alkossanak.

A mintázatok a természetben lezajló folyamatok mindenütt jelen lévő fizikai megnyilvánulásai. A tervezés lényeges feltétele a természeti jelenségek alapvető mintázatainak megértése. Első lépésként megfigyeljük és feltérképezzük a területet. A gyakorlat során ennek technikáival ismerkedünk.

Ezen a héten az időjárási rendszerek alapvető megértése következik. A tervezéshez fontos az orientáció – hogy képesek legyünk felismerni, hol vagyunk tulajdonképpen a Földön. A különböző klimatikus hatások megértésével elsajátítunk egy általánosan használható szemléletmódot, haladóbb szinten pedig adott gazdálkodási célnak megfelelő mikroklímákat alakíthatunk ki saját területünkön. Ezek az ismeretek segítséget nyújtanak abban, hogy alkalmazkodni tudjunk a klímaváltozáshoz. A heti gyakorlat során a kutatás-feltérképezés terepi módszereiben merülünk el. Röviden megismerkedünk a fákkal és azzal, miként alakítják át az energiát. A fa az egyetlen olyan növény, amely különleges tulajdonságai révén képes lehet stabilizálni bolygónk klímáját és bioszféráját, ezért permakultúra-tervezőként kiemelt figyelmet fordítunk rá; célunk a fás rendszerek telepítése a lehető legváltozatosabb körülmények között.

A víz mindent összeköt. Ez alkalommal megismerkedünk a víz globális körforgásával, az általunk tervezett rendszerre gyakorolt hatásával, illetve a víz megőrzésére és hasznosítására szolgáló stratégiákkal. A heti gyakorlaton a vizes rendszerekhez kapcsolódó földmunkát és egyéb technikákat ismerjük meg.

A talaj kulcsfontosságú erőforrás. Megtanuljuk a talajok egészséges táplálékhálóját kialakító technikákat, pl. a komposztkivonatok és a természetes tápoldatok készítését, valamint a mulcsozást. Lényeges a komposztálódás során lezajló humuszképződés megértése, ezért ezen a héten komposztot készítünk.

Az utolsó hetünk a permakultúra szociális vonatkozásairól szól – hogyan tudunk helyi közösségeket, együttműködéseket létrehozni úgy, hogy azok a fenntarthatóság, az ökológiai paradigmaváltás irányába fejlődjenek. Megismerjük a kapcsolódás lényegét, a csapatépítés jelentőségét. A gyakorlat során áttekintjük, mit csináltunk eddig, hol tartunk most, és merre haladhatunk együtt.

"Míg a világ problémái egyre bonyolultabbak, a megoldás továbbra is zavarbaejtően egyszerű."

— Bill Mollison
Jelentkezés

A képzést megelőzően évekig zavart, hogy senki nem tudja pontosan megmondani nekem, mi az a permakultúra. Így utólag már látom, hogy téves információk mentén próbálták megismertetni velem, kiemelve 1-1 technikát - ásóvillázás, talajtakarás - és ráfogva, hogy na ez és ez a permakultúra, más technikák pedig nem permakultúrásak.
 
A nyári PDC képzésen döbbentem rá, hogy ez egész másról szól - olyan elvekről és életszemléletről, amelyek mentén én is hosszú évek óta igyekszem szervezni az életem. Ez a két hét mégis elég komolyan megváltoztatta az életem, a gondolkodásom. Ami utána következett, azt röviden és tömören úgy mondanám, hogy újratervezés. Újra él bennem a remény. Azóta itt állnak a polcomon sorban a permakultúrás könyvek, amiket egyszerűen nem bírok letenni.

Pali

A kéthetes PDC képzés örökre szóló élményt jelent. Széleskörű rálátást biztosít, hogyan működnek a világban a természetes rendszerek, amik a létezésünk alapját jelentik. Kulcsfontosságú, hogy e rendszerek működését komplex módon próbáljuk értelmezni, így összefüggéseiben láthatjuk, hogy milyen felelősségünk van saját környezetünk, illetve a globális folyamatok alakításában. Ez egy olyan szemléletmód, amely minőségi változást tud hozni az ember életében, továbbá az egyén társadalmi létét, közösségben betöltött szerepét is formálhatja.
 
Ami nagyon jó volt a képzésben, hogy a hazai oktatásban megszokotthoz képest teljesen más oktatási módszerrel, egy természetközeli környezetben tanultunk, kint a szabadban. A tanulás során minden résztvevő egyenrangú partner volt, nagyon sok mindent tudtunk egymástól is elsajátítani. Sokféle háttérismerettel és élethelyzettel rendelkező emberrel volt lehetőségem megismerkedni, és ez a sokszínűség nagyon kiegyensúlyozottá tette a közösséget, ami jól példázta alapelveit.

Orsi

Azért mentem el a képzésre, hogy megtudjam, hogy ez-e az én utam. És megerősített abban, hogy igen, ez az, ezt kell csinálni. Ez az a közeg, amiben mozognom kell, amibe az energiámat tennem kell.
 
Egy kis ablakon keresztül betekintést nyerhettem egy olyan hatalmas tudásra, amely elsajátítására egy élet kevés, mert magáról az életről szól. Ez az a tudás, amivel orvosolni tudjuk a pusztuló világot. Ez egy gyógyszer, egy terápia a világnak és az embereknek. Sok ága van, és minden ága hatalmas perspektívákkal kecsegtet.

Doma

A legnagyobb élményem az évben. Az egész permakultúra egy holisztikus világlátás. Kiragyogott, hogy ez maga az élet. Egy hatalmas nézőpontváltás volt. Az egész beszippantott, nagyon imádtam és mindenképp szeretném folytatni. Egyébként is terveztem ezt az élemódváltást, de most kiviláglottak a konkrét szempontok.
 
Úgy látom, ennek mentén lenne érdemes az 50 feletti generáció szemléletformálását, visszatalálását a hagyományokhoz eszközölni. Merthogy az én generációm "monokultúrásan" lett nevelve, miközben mi magyarok egykor teljesen természetesen így gondolkodtunk, változatosan, a természettel összhangban, ahogy a permakultúra is szemléli a világot.

Edit

Amit nyújtunk

Részvétel 100 órás közös képzésen, gyakorlati nyári táborral Márkuly István vezetésével és további tapasztalt gyakorlati szakemberek részvételével. A képzés Bill Mollison, a permakultúra alapítójának műve, a Permakultúra: Tervezők Kézikönyve (Permaculture: A Designers' Manual) alapján van összeállítva.

Permakultúra Tervezés Tanúsítvány (PDC)
Hozzáférés a Globális Permakultúra Közösségi Hálózathoz
Életfa Permakultúra Tanulói Csomag (audiovizuális és írott anyag) a továbbtanuláshoz.
A tábor során szálláshely kempingben (privát szállások egyénileg bérelhetők).
30% kedvezmény három Életfa Permakultúra eseményre.
Belépő 3 Életfa Permakultúra által szervezett hétvégi gyakorlati foglalkozásra.
Gyógyító foglalkozások, reggeli jóga, esti meditáció, foglalkozások és további csodák…
Életre szóló tudás és közösségi élmény.

Rendszeres online tananyagok
Életfa Permakultúra gyártású, egyedi hozzáférésű videók, fényképek, magyar nyelvű dokumentumok a tanultakról.Árak

Budapest

PDC alapképzés

490€*

 • nettó 100 óra képzés
 • 10 óra online csoportos konzultáció
 • rendszeres online tananyagok
 • egy hetes permakultúra tábor (sátorszállással)
Újra elérhető!

Szeged

PDC alapképzés

490€*

 • nettó 100 óra képzés
 • 10 óra online csoportos konzultáció
 • rendszeres online tananyagok
 • egy hetes permakultúra tábor (sátorszállással)
Csapjunk bele!

Keszthely

PDC alapképzés

490€*

 • nettó 100 óra képzés
 • 10 óra online csoportos konzultáció
 • rendszeres online tananyagok
 • egy hetes permakultúra tábor (sátorszállással)
Csapjunk bele!

* Párok/családtagok 10%-os kedvezményt igényelhetnek fejenként. Részletfizetés esetén 250€ az első letét. Igényléshez: Kedvezmények


 

Kapcsolatfelvétel

+36/30 462 2303
Zabó Katalin (hívható 9-19 óra között)

Hírlevelél

Partnereink