Következő képzésünk:

2019.02.14. 

PDC (Permaculture Design Certificate) KÉPZÉS

​Az akkreditált PDC képzés a permakultúra alapképzés bizonyítványa, legalább 72 tanítási órából áll. A vezető oktatók jelentős tervezési és oktatási gyakorlattal rendelkeznek, képzett és elismert szakemberek a permakultúra területén . A tanfolyam áttekintést nyújt a permakultúráról, annak eredetéről, alapelveiről, aktuális kérdéseiről és gyakorlati alkalmazásáról. A kurzus alapszintű tudást nyújt az ökológia, a talajtan és a vízgazdálkodás területéről, illetve módszertani tudást ad a helyszíni elemzés és értékelés, a terület-felmérés, illetve az évelő élelmiszer-termelési rendszerek témaköréből.

Kinek szól a PDC képzés?

Városi és vidéki nomádok, tenni vágyók, útkeresők, szakértők, érdeklődők, fenntarthatóságra törekvők, természetszeretők, magányos hősök és kisközösségek számára éppúgy, mint Neked, hogy közösségi élmények során közelebb kerülhess a benned élő természethez.

Mit nyújt a képzés?

A kurzus során számos olyan stratégiát és technikát tekintünk át, melyek elmélyítik az ember és a többi természeti létező kapcsolatát. A tanfolyam elvégzése után alapszintű permakultúrás tervezői tudással fogsz rendelkezni. Képes leszel ökológiailag fenntartható, a változásokra rugalmasan reagáló rendszereket, emberi lakókörnyezetet tervezni tervezni, melyek egyben élelmiszer- és energia szolgáltatásra is alkalmasak.

Kölcsönös, együttműködő tanulás

A PDC képzésen alkalmazott tanulási rendszerben közösen fedezzük fel a tudást. Mindenki tesz hozzá, mert mindenkinek van valami megosztanivalója, mindenki tud tanítani valamit. Egyszerre tanulunk egymástól, a tanároktól és a környezetünktől.

Végigkísérünk a vegetációs időszakon

A képzés időtartama fél év, mely kora tavasztól nyár közepéig tart. A Magyarországon jellemző klimatikus viszonyok között ez az intervallum a leglényegesebb időszak a természeti rendszerek kialakítása szempontjából. A tanfolyam hatására egészen más szemmel figyeled majd a természeti környezet átváltozását az első tavaszi rügyektől az őszi lombhullásig, ami egy egészen más minőségű kapcsolódást jelent a saját környezeteddel. A tanulócsoport dinamikájából erőt merítve, a megszerzett tudással és szemlélettel képes leszel arra, hogy hétről hétre haladva felépíthetsd a saját önfenntartó rendszeredet.


 
 

KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:

14 hetes kurzus


2019. február - május
Keszthely vagy Budapest (választható)


 • 21 óra intenzív elmélet
 • 10,5 óra gyakorlat
 • rendszeres online tananyagok

1 hetes permakultúra tábor


2019. július 5-12.
 


 • 27 óra elmélet
 • 30 óra tervezési gyakorlat
 • 4 óra választható esti oktatás

 

10 órányi online konzultáció Márkuly Istvánnal.


A nettó 100 órás képzési időn felül 5x2 órányi csoportos online konzultációt biztosítunk, hogy a lehető leginkább integrálni tudd a saját életedbe a képzésen tanultakat.

"A permakultúra egy fenntartható emberi környezetet teremtő tervezési rendszer."
Bill Mollison

A PERMAKULTÚRÁRÓL

A permakultúra kölcsönösen előnyös, szinergikus kapcsolatokat létrehozva integrálja a tájat, az erőforrásokat és az embert. A természetes ökológiai rendszerek működéséből kiindulva alkalmazza a hulladékmentesség és a zárt ciklusú, vagyis körforgásos rendszerek elvét. Holisztikus szemlélettel közelít, illetve olyan stratégiákat és megoldásokat alkalmaz, melyek vidéki és városi környezetben, kis és nagy léptékben, egyéni életünk megszervezésében, természeti rendszerek újraépítésében, közösségek létrehozása során, vagy épp társadalmi rendszerek újraalkotásában is egyaránt jól használhatók.

Etika

A permakultúra egy határozott etikai rendszert állít fel, amely minden, a jövőről felelősen gondolkozó ember számára iránymutatásként szolgálhat.
A permakultúra három etikai alapelve:
A Föld (bioszféra) védelme
Az emberek védelme
A méltányos megosztás

Filozófia

A permakultúra filozófiájának lényege, hogy együttműködjünk a természettel, ahelyett, hogy annak ellenében cselekednénk. A rendszereket az összes funkciójuk szempontjából vizsgáljuk és tervezzük, nem csupán egy-egy kiemelt hozam elérésére, eredmény megtermelésére összpontosítunk. Emellett figyelembe vesszük a rendszerek természetes fejlődési folyamatait is, hagyjuk őket “érni”, vagyis nem csak térben, hanem időben is tervezünk.

Permakultúrás tervezés

A permakultúrás tervezés célja az olyan, ember számára is hasznos rendszerek tudatos létrehozása, amelyek természetes diverzitással és rezilienciával rendelkeznek, vagyis sikeresen adaptálódnak a stresszhatásokhoz, egyfajta dinamikus egyensúlyban vannak.

A képzés tematikája

Bill Mollison: A Designers’ Manual c. könyvének fejezetei nyomán

A tananyagról
A permakultúra többek között megtanítja nekünk, hogyan tervezzünk természetes otthonokat, hogyan csinálunk bőségesen termő kerteket, ültessünk erdőkerteket, hogyan vonjunk be háziállatokat, hogyan teremstünk biodiverzitást, ezzel védve a vadvilágot, hogyan regeneráljunk sérült ökológiai rendszereket, hogyan bánjunk a vízzel, és hogyan építsünk etikus gazdaságot és közösségeket.
A permakultúra, mint ökológiai tervezési módszer, elsősorban az interakciókra, kapcsolatokra fókuszál. A permakultúra alappillérei:
etikai alapelvek
tervezési módszertan
tervezési alapelvek
A permakultúra etikai és filozófiai alapjai, és a tervezési alapelvek.
A tervezés elemeinek átlátása – állandóság, változatosság, rendszer, káosz, hozam, anyagi források, időkeretek – ezek adják a rendszerünk erejét. Érthetővé válik, hogy miért és hogyan követjük a természet mintáit, és hogyan növeli a rezilienciát a természetes rendszerekkel való kapcsolódás.
Megtanuljuk, miképp lehet analizálni a tervünkbe szánt alkotóelemeket, valamint azt, hogy hogyan kell és lehetséges bevonni a természeti rendszereket mindebbe. Miképpen tudjuk úgy elhelyezni az egyes elemeket az adott területen, hogy azok szervesen kapcsolódjanak egymáshoz, egy rendszert alkossanak.
Mintázatok
A fák és fizikai környezetük között létesülő komplex interakciókról fogunk tanulni.
Víz és akvakultúra
A víz az élet alapja, ami mindent összeköt. Ebben a szekcióban specifikus stratégiákat fogunk tanulni a víz visszatartásáról és hasznosításáról.
Talaj
A talaj egy kulcsfontosságú erőforrás. Megtanuljuk, hogyan regeneráljuk a talajokat, hogyan alakítsunk ki egészséges tápanyagrendszereket. A talaj termékenységét növelő technikák alkalmazása, pl.: komposztkivonatok, bio-tápoldatok, mulcsozás.
Talajmunka
A földmunka adja meg a kerti ágyások, vagy például az erdőkert megalkotásának fizikai keretét. Elválaszthatatlanul kötődik a víz tájban zajló energia-cseréjének hasznosításához.
Közösségi permakultúra
Megismerkedünk a permakultúra szociális vonatkozásaival, az ökológiai szemlélet alkalmazásával társadalmi és gazdasági kérdésekben – hogyan tudunk fenntartható közösségeket, virágzó társadalmat kialakítani.

"A permakultúra az élet természetéhez való visszatérés módszertana és gyakorlata a mindennapokban."
Michelle Huet


Akkreditált PDC oktatók

Adam Afoullouss

Permakultúra rendszer tervező és kivitelező – Tanácsadó – Akkreditált permakultúra oktató – Közösségfejlesztő


Adam Írországban nőtt fel, de családjának gyökerei Marokkóig vezetnek. Fiatalkorában szerelőnek tanult, később bukkant rá a permakultúrára, mint hivatásra. Kezdetben spanyol bio farmokon dolgozott, majd Kinsale-ben megszerezte a Fenntartható Növénytermesztés és Permakultúra szakképesítést, ahonnan Németországba vitte az útja, hogy gyakorlati tapasztalatra tegyen szert. Ezután vált a Permaculture Research Institute (PRI) kötelékén belül Geoff és Nadia Lawton irányítása alatt a permakultúra gyakorló oktatójává, és itt szerezte meg Nemzetközi Menedzsment Tanúsítványát is. Tanulmányai és munkája során a száraz, hidegtől a szubtrópusokon át a forró klímáig mindent megismert. Tanárai voltak még többek között Paul Taylor, Graham Bell és David Spicer. Adam jelenleg az első európai központú, PRI által akkreditált tanácsadó intézet elindításán dolgozik, mely Európa és Észak-Afrika térségében nyújt permakultúrás szolgáltatásokat.

Márkuly István

Permakultúra rendszer tervező és kivitelező – Tanácsadó – Akkreditált permakultúra oktató – Közösségfejlesztő


István aktív tagja az írországi, elsősorban pedig a West Corkban működő permakultúra hálózatnak, Munkája is főként ide köti, de emellett Írország más vidékeire, illetve Európába és Afrikába is rendszeresen hívják tervezni és tanítani. Tapasztalatát több éves nemzetközi gyakorlat alatt szerezte, melynek során többféle kultúrát és ökológiai rendszert ismert meg a vizes élőhelyektől a sivatagos területekig. Fenntartható Növénytermesztés és Permakultúra szakképesítést szerzett a Kinsale Főiskolán 2015-ben. Ezután számos nemzetközi képzési programot elvégzett, a permakultúra minden csínját-bínját a szakma nagyjaitól tanulva; tanárai voltak többek között Warren Bush, Paul Taylor és Geoff Lawton is. Az Earth Environmental Education társalapítójaként elkötelezett a permakultúrás elvek, filozófia és gyakorlat közérthetővé tétele és népszerűsítése mellett, hogy ezeket minél többen a mindennapi életük részévé tehessék.


További oktatók

A kép forrása: liliomkert.lapunk.hu

Baji Béla

kertészmérnök, permakultúra tervezõ, tanár

A kép forrása: kozossegek.atalakulo.hu

Baranyai Vitália

környezetmérnök, talajtudós, permakultúra tervező


Időbeosztás

Az első alkalommal átvesszük, mi a permakultúrás módszer maga - a permakultúra etikai és filozófiai alapjait. Ezen felül foglalkozunk a tervezéshez kapcsolódó fogalmakkal és témákkal. Itt elkezded megérteni az alkotórészeket – állandóság, változatosság, rendszer, káosz, hozam, anyagi források, időkeretek – ezek adják a rendszerünk erejét. Érthetővé válik, miért a természeti mintákat követjük, és hogy növeli a rezilienciát a természetes rendszerekhez való kapcsolódás.

Bemutatjuk, miképpen lehet analizálni, milyen alkotóelemek kerülnek a tervbe, és hogyan kell, hogyan lehetséges bevonni a természeti rendszereket mindebbe. Megtanuljuk úgy elhelyezni az egyes elemeket egy adott területen, hogy azok egy mindenre kiterjedő összekapcsolódás révén teljes rendszert alkossanak.

Mintázatok - formák, amelyek visszatérő alakjai a természetben lezajló folyamatoknak. A tervezés meghatározó eszköze a természeti jelenségek alapvető mintázatainak megértése. A dizájn első lépése a terület megfigyelése, feltérképezése. A gyakorlat során ennek technikáival ismerkedünk.

Ezen a héten az időjárási rendszerek alapvető megértése következik. A tervezéshez fontos az orientáció - hogy képes legyél felismerni, hol is vagy tulajdonképpen a Földön. A különböző klimatikus hatások megértésével egy általánosan jól használható szemléletmódot kapsz, haladóbb szinten pedig egy gazdálkodási célnak megfelelő mikroklímákat tudsz kialakítani a saját területeden. Ezek az ismeretek segítséget nyújtanak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz. A heti gyakorlat során a kutatás-feltérképezés terepi módszereiben merülünk el.

A víz mindent összeköt. Ebben a szekcióban megismerjük a víz globális körforgásának alapvetéseit, az általunk tervezett rendszerre gyakorolt hatását, illetve specifikus stratégiákat a víz visszatartásához és hasznosításához. A heti gyakorlaton a vizes rendszerekhez kapcsolódó földmunkát, és egyéb technikákat ismerjük meg.

A talaj egy kulcsfontosságú erőforrás. Megtanuljuk, hogyan hozzuk helyre a talajok egészséges táplálékhálóját stimuláló technikák, pl. komposztkivonatok, természetes tápoldatok, és mulcsozás alkalmazásával. A komposztálódás során lezajló humuszképződés folyamatának megértése alapvető fontosságú a munkánk során. Ezen a héten komposztot készítünk.

Az utolsó hetünk a permakultúra szociális vonatkozásairól szól – hogyan tudunk helyi közösségeket, együttműködéseket létrehozni úgy, hogy azok a fenntarthatóság, az ökológiai paradigmaváltás irányába fejlődjenek. Megismerjük a kapcsolódás lényegét, a csapatépítés jelentőségét. A gyakorlat során áttekintjük, mit csináltunk eddig, hol tartunk most, és merre haladhatunk együtt.

Az első alkalommal átvesszük, mi a permakultúrás módszer maga - a permakultúra etikai és filozófiai alapjait. Ezen felül foglalkozunk a tervezéshez kapcsolódó fogalmakkal és témákkal. Itt elkezded megérteni az alkotórészeket – állandóság, változatosság, rendszer, káosz, hozam, anyagi források, időkeretek – ezek adják a rendszerünk erejét. Érthetővé válik, miért a természeti mintákat követjük, és hogy növeli a rezilienciát a természetes rendszerekhez való kapcsolódás.

Bemutatjuk, miképp lehet analizálni, milyen alkotóelemek kerülnek a tervedbe, és hogyan kell, hogyan lehetséges bevonni a természeti rendszereket mindebbe. Hogy tudjuk úgy elhelyezni az egyes elemeket egy adott területen, hogy az egy holisztikus összekapcsolódást alkosson.

Mintázatok - formák, amelyek visszatérő alakjai a természetben lezajló folyamatoknak. A természeti jelenségek alapvető mintázatainak megértése egy erőteljes eszköze a tervezésnek. A dizájn első lépése a terület megfigyelése, feltérképezése. A gyakorlat során ennek a technikáival ismerkedünk.

Ezen a héten az időjárási rendszerek alapvető megértése következik. A tervezéshez fontos az orientáció - hogy képes legyél felismerni, hogy hol is vagy tulajdonképpen a Földön. A különböző klimatikus hatások megértésével egy általánosan jól használható szemléletmódot kapsz, haladóbb szinten pedig mikroklímákat tudsz kiakalítani a saját területeden. Ez a tudás egy erőteljes eszköz a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. A heti gyakorlat során a kutatás-feltérképezés terepi módszereiben merülünk el. Élőhelyeket, élő közösségeket, és mikroklímákat térképezünk fel városi környezetben.

A víz az élet alapja, ami mindent összeköt. Ebben a szekcióban specifikus stratégiákat fogunk tanulni a víz visszatartásáról és hasznosításáról.

A talaj egy kulcsfontosságú erőforrás. Megtanuljuk, hogyan regeneráljuk a talajokat, hogyan alakítsunk ki egészséges tápanyagrendszereket. A talaj termékenységét növelő technikák alkalmazása, pl.: komposztkivonatok, bio-tápoldatok, mulcsozás.

Az utolsó hetünk a permakultúra szociális vonatkozásairól szól – hogyan tudunk helyi közösségeket, együttműködéseket létrehozni úgy, hogy azok a fenntarthatóság, az ökológiai paradigmaváltás irányába fejlődjenek. Kapcsolódás, csapatépítés. A gyakorlat során ránézünk mit csináltunk eddig, hol tartunk most, és merre haladhatunk együtt.

Az első alkalommal átvesszük, mi a permakultúrás módszer maga - a permakultúra etikai és filozófiai alapjait. Ezen felül foglalkozunk a tervezéshez kapcsolódó fogalmakkal és témákkal. Itt elkezded megérteni az alkotórészeket – állandóság, változatosság, rendszer, káosz, hozam, anyagi források, időkeretek – ezek adják a rendszerünk erejét. Érthetővé válik, miért a természeti mintákat követjük, és hogy növeli a rezilienciát a természetes rendszerekhez való kapcsolódás.

Bemutatjuk, miképp lehet analizálni, milyen alkotóelemek kerülnek a tervedbe, és hogyan kell, hogyan lehetséges bevonni a természeti rendszereket mindebbe. Hogy tudjuk úgy elhelyezni az egyes elemeket egy adott területen, hogy az egy holisztikus összekapcsolódást alkosson.

Mintázatok - formák, amelyek visszatérő alakjai a természetben lezajló folyamatoknak. A természeti jelenségek alapvető mintázatainak megértése egy erőteljes eszköze a tervezésnek. A dizájn első lépése a terület megfigyelése, feltérképezése. A gyakorlat során ennek a technikáival ismerkedünk.

Ezen a héten az időjárási rendszerek alapvető megértése következik. A tervezéshez fontos az orientáció - hogy képes legyél felismerni, hogy hol is vagy tulajdonképpen a Földön. A különböző klimatikus hatások megértésével egy általánosan jól használható szemléletmódot kapsz, haladóbb szinten pedig mikroklímákat tudsz kiakalítani a saját területeden. Ez a tudás egy erőteljes eszköz a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. A heti gyakorlat során a kutatás-feltérképezés terepi módszereiben merülünk el. Élőhelyeket, élő közösségeket, és mikroklímákat térképezünk fel városi környezetben.

A víz az élet alapja, ami mindent összeköt. Ebben a szekcióban specifikus stratégiákat fogunk tanulni a víz visszatartásáról és hasznosításáról.

A talaj egy kulcsfontosságú erőforrás. Megtanuljuk, hogyan regeneráljuk a talajokat, hogyan alakítsunk ki egészséges tápanyagrendszereket. A talaj termékenységét növelő technikák alkalmazása, pl.: komposztkivonatok, bio-tápoldatok, mulcsozás.

Az utolsó hetünk a permakultúra szociális vonatkozásairól szól – hogyan tudunk helyi közösségeket, együttműködéseket létrehozni úgy, hogy azok a fenntarthatóság, az ökológiai paradigmaváltás irányába fejlődjenek. Kapcsolódás, csapatépítés. A gyakorlat során ránézünk mit csináltunk eddig, hol tartunk most, és merre haladhatunk együtt.

"Míg a világ problémái egyre inkább bonyolultak, a megoldások továbbra is zavarbaejtően egyszerűek."
Bill Mollison

A képzést megelőzően évekig zavart, hogy senki nem tudja pontosan megmondani nekem, mi az a permakultúra. Így utólag már látom, hogy téves információk mentén próbálták megismertetni velem, kiemelve 1-1 technikát - ásóvillázás, talajtakarás - és ráfogva, hogy na ez és ez a permakultúra, más technikák pedig nem permakultúrásak.
 
Ą nyári PDC képzésen döbbentem rá, hogy ez egész másról szól - olyan elvekről és életszemléletről, amelyek mentén én is hosszú évek óta igyekszem szervezni az életem. Ez a két hét mégis elég komolyan megváltoztatta az életem, a gondolkodásom. Ami utána következett, azt röviden és tömören úgy mondanám, hogy újratervezés. Újra él bennem a remény. Azóta itt állnak a polcomon sorban a permakultúrás könyvek, amiket egyszerűen nem bírok letenni.

Pali

A kéthetes PDC képzés örökre szóló élményt jelent. Széleskörű rálátást biztosít, hogyan működnek a világban a természetes rendszerek, amik a létezésünk alapját jelentik. Kulcsfontosságú, hogy e rendszerek működését komplex módon próbáljuk értelmezni, így összefüggéseiben láthatjuk, hogy milyen felelősségünk van saját környezetünk, illetve a globális folyamatok alakításában. Ez egy olyan szemléletmód, amely minőségi változást tud hozni az ember életében, továbbá az egyén társadalmi létét, közösségben betöltött szerepét is formálhatja.
 
Ami nagyon jó volt a képzésben, hogy a hazai oktatásban megszokotthoz képest teljesen más oktatási módszerrel, egy természetközeli környezetben tanultunk, kint a szabadban. A tanulás során minden résztvevő egyenrangú partner volt, nagyon sok mindent tudtunk egymástól is elsajátítani. Sokféle háttérismerettel és élethelyzettel rendelkező emberrel volt lehetőségem megismerkedni, és ez a sokszínűség nagyon kiegyensúlyozottá tette a közösséget, ami jól példázta alapelveit.

Orsi

Azért mentem el a képzésre, hogy megtudjam, hogy ez-e az én utam. És megerősített abban, hogy igen, ez az, ezt kell csinálni. Ez az a közeg, amiben mozognom kell, amibe az energiámat tennem kell.
 
Egy kis ablakon keresztül betekintést nyerhettem egy olyan hatalmas tudásra, amely elsajátítására egy élet kevés, mert magáról az életről szól. Ez az a tudás, amivel orvosolni tudjuk a pusztuló világot. Ez egy gyógyszer, egy terápia a világnak és az embereknek. Sok ága van, és minden ága hatalmas perspektívákkal kecsegtet.

Doma

A legnagyobb élményem az évben. Az egész permakultúra egy holisztikus világlátás. Kiragyogott, hogy ez maga az élet. Egy hatalmas nézőpontváltás volt. Az egész beszippantott, nagyon imádtam és mindenképp szeretném folytatni. Egyébként is terveztem ezt az élemódváltást, de most kiviláglottak a konkrét szempontok.
 
Úgy látom, ennek mentén lenne érdemes az 50 feletti generáció szemléletformálását, visszatalálását a hagyományokhoz eszközölni. Merthogy az én generációm "monokultúrásan" lett nevelve, miközben mi magyarok egykor teljesen természetesen így gondolkodtunk, változatosan, a természettel összhangban, ahogy a permakultúra is szemléli a világot.

Edit

AMIT NYÚJTUNK:

Részvétel a két hetes (72 órás) közös tanuláson, egy nyitott hétvégével, Adam Afoullouss, István Márkuly, és további tapasztalat gyakorlati szakemberek részvételével. A képzést Bill Mollison, a permakultúra alapítójának műve, a “Permakultúrás Tervezők Kézikönyve” („Permaculture. A Designers’ Manual”) alapján állítottuk össze. Az eseményt egyszerre két nyelven, angolul és magyarul tarjuk majd (tolmácsolással).

Permaculture Design Certificate
Részévé válsz a Globális Permakultúra Közösségi Hálózatnak
Permaculture Resources Tanulói Csomag (audiovizuális és írott anyag), ami segíti a továbbtanulásod
A tábor során szálláshely kempingben (privát szállások egyénileg bérelhetőek).
A tábor során napi háromszori étkezés, egészséges ételek, részben helyi alapanyagokból.
30% kedvezmény a következő három Permaculture Resources Ireland képzésre.
Belépő 3 Permaculture Resources Ireland által szervezett hétvégi gyakorlati foglalkozásra.
Gyógyító foglalkozások, reggeli jóga, esti meditáció, esti foglalkozások és további csodák…

Rendszeres online tananyagok
Egyedi gyártású, egyedi hozzáférésű videók, fotók, leírások az előző héten tanultakhoz kapcsolódóan.Áraink:

Budapest

PDC alapképzés

Telt Ház

 • nettó 100 óra képzés
 • 10 óra online csoportos konzultáció
 • rendszeres online tananyagok
 • egy hetes permakultúra tábor (sátorszállással, étkezéssel)

Budapest 2

PDC alapképzés

490 €

 • nettó 100 óra képzés
 • 10 óra online csoportos konzultáció
 • rendszeres online tananyagok
 • egy hetes permakultúra tábor (sátorszállással, étkezéssel)
Csapjunk bele!

Keszthely

PDC alapképzés

490 €

 • nettó 100 óra képzés
 • 10 óra online csoportos konzultáció
 • rendszeres online tananyagok
 • egy hetes permakultúra tábor (sátorszállással, étkezéssel)
Csapjunk bele!
Szeretnél részletekben fizetni? Megoldjuk! Kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot és megbeszéljük.

 

Üzenet küldése

Kérdésed van?
+36/70 593 3745

Partnereink